PROJEKT „ŹRÓDEŁKO MALTY”

styczeń 2021 – nadal
Jest to projekt poświęcony badaniu składu chemicznego oraz podstawowych parametrów wody w źródełku w okolicy Jeziora Maltańskiego w Poznaniu. W ramach realizacji projektu rozpoznana zostanie budowa geologiczna i hydrogeologiczna, wykonane zostaną przekroje hydrogeologiczne, zbadany skład wody w specjalistycznym laboratorium, określone zostaną parametry fizyczno-chemiczne wody. W końcowym etapie powstanie tablica informacyjna, która zostanie umieszczona przy źródełku.

PROJEKT „ATLAS SKAŁ I MINERAŁÓW”

czerwiec 2021 – nadal
Celem projektu jest stworzenie internetowego atlasu z makroskopowymi oraz mikroskopowymi zdjęciami minerałów oraz skał. Pomoże on członkom Koła oraz innym studentom geologii w identyfikacji skał i minerałów.

PROJEKT ŁAPA

2012 – nadal
Projekt Łapa ze względu na swoją skalę jest przedsięwzięciem wieloetapowym. W pierwszych miesiącach 2012 roku powstała miniatura łapy Tyrannosaurus rex w skali 1:10 (model wykonany przez Szymona Górnickiego ma niemal 40cm wysokości). Na podstawie tego projektu powstanie rekonstrukcja łapy tyranozaura w skali 1:1.

PROJEKT OMAN

2020 – nadal
Celem projektu jest zbadanie wzbogacenia w siarczki na granicy MOHO – pomiędzy płaszcza a skorupą ziemską. Próbki zostały zebrane z ofiolitu Wadi ab Abyad w Omanie. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania mikroskopowe w świetle odbitym, a także badania za pomocą ICP MS.

PROJEKT MIEDZIANKA

2014
W ramach projektu mineralogicznego w Górach Świętokrzyskich studenci wybrali się w kwietniu 2013 r. na kilkudniową wyprawę do Chęcin. Stamtąd ruszyli na górę Miedzianka, gdzie pobrali próby do późniejszych badań. Przy okazji, dzięki uprzejmości pracowników UJK w Kielcach, studenci mogli zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem do badań geochemicznych i wysłuchać prelekcji na temat przeprowadzania takich badań.

PROJEKT LAPIDARIUM

2011 – 2014
Projekt tworzyła grupa studentów, która postanowiła zadbać o miejsce, w którym każdego tygodnia spędza wiele godzin, w pocie czoła zdobywając coraz większą wiedzę na temat geologii. Projekt powstał, ponieważ studenci chcieli mieć większy wpływ m. in. na zagospodarowanie przestrzeni Instytutu i otaczających go terenów.
Działania przez nas podejmowane miały za zadanie umilanie pracownikom i studentom czasu spędzanego w Instytucie oraz przybliżanie gościom i turystom ciekawych faktów związanych z geologią. Poprzez Projekt LAPIDARIUM pokazaliśmy wszystkim odwiedzającym Instytut Geologii UAM, że geologia to dziedzina nauki warta uwagi każdego z nas.