Zuzanna Krawczak

Prezes
E-mail:

zuzkra7@st.amu.edu.pl

Emilia Smardz

Wiceprezes
E-mail: emisma@st.amu.edu.pl

Igor

Śniady

Sekretarz
E-mail:

igosni@st.amu.edu.pl

Aleksandra Machowska

Skarbnik
E-mail:


alemac10@st.amu.edu.pl