Stefania Kosynkina

Prezes
E-mail:
kosste@st.amu.edu.pl

Igor Śniady

Wiceprezes
E-mail: igosni@st.amu.edu.pl

Zuzanna Krawczak

Sekretarz
E-mail:
zuzkra7@st.amu.edu.pl

Aleksandra Machowska

Skarbnik
E-mail:
alemac10@st.amu.edu.pl