ORGANIZACJA WYDARZEŃ

 • 2011 Konferencja naukowa „Gaz łupkowy – szansa czy zagrożenie. Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów” (współorganizator: Koło Naukowe Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej)
 • 2012 V ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne Geosfera 2012 (współorganizator: Koło Naukowe Geofizyków AGH GEOFON)
 • 2019 Konferencja Geologia Warta Poznania – Konferencja z okazji XXX-lecia Koła Naukowego Geologów UAM oraz X-lecia Pracowni Muzeum Ziemi WNGiG UAM
 • Oraz współorganizacja różnego rodzaju wydarzeń popularno-naukowych: Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Noc Naukowców, Dzień Kandydata, Festiwal Geologiczny w Wieluniu (2013), warsztaty dla szkół…

UDZIAŁ W WYDARZENIACH

 • 2011 2nd International Geosciences Student Conference (Kraków)
 • 2012 II Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych (Toruń)
 • 2012 3rd Students International Geological Conference (Lwów)
 • 2012 II Polski Kongres Geologiczny „Geologia jedna?!” (Warszawa)
 • 2012 3rd International Geosciences Student Conference (Belgrad)
 • 2012 III Międzynarodowe Warsztaty Terenowe dla Młodych Hydrogeologów
 • 2013 I Sesja Terenowa Studentów Geologii (Chęciny)
 • 2013 VI Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne GEOSFERA 2013
 • 2013 4th International Geosciences Student Conference (Berlin)
 • 2014 VII Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne GEOSFERA 2014
 • I wiele innych…

PROJEKTY NAUKOWE:

 • Metale w poszczególnych frakcjach granulometrycznych osadów powodziowych z zimy 2010/2011 w dolinie Warty w rejonie Poznania
 • Analiza metali ciężkich w glebach przy drogach wylotowych z Poznania
 • Mineralogiczne Badania Rejonu Miedzianki w Górach Świętokrzyskich
 • Meteoryt Morasko: Nowa Ścieżka Dydaktyczna

WYJAZDY NAUKOWE

 • 1995 Svartisen (Norwegia)
 • 1996 Podole (Ukraina)
 • 1998 Kras Morawski (Czechy)
 • 1998 Karkonosze – Schronisko Szrenica
 • 1999 Krym (Ukraina) – organizator ING UWr
 • 1999 KGHM Polska Miedź SA
 • 1999 Karkonosze – Schronisko Szrenica
 • 2000 Kras Tatr Zachodnich
 • 2000 Masyw Śnieżnika – Kletno
 • 2000 Tatry i Kras Słowacki (Słowacja)
 • 2001 Rów Krzeszowic
 • 2001 Karkonosze – Schronisko Samotnia
 • 2001 Krym (Ukraina) – organizator ING UWr
 • 2002 KGHM Polska Miedź SA
 • 2002 Masyw Śnieżnika – Kletno
 • 2003 KGHM Polska Miedź SA
 • 2003 Kopalnia soli Kłodawa
 • 2003 Masyw Śnieżnika – Kletno
 • 2004 Pegmatyty tarczy ukraińskiej (Ukraina)
 • 2005 Kletno
 • 2006 Kopalnia soli Kłodawa
 • 2007 Masyw Śnieżnika – Kletno
 • 2008 Masyw Śnieżnika – Kletno
 • 2009 Szklarska Poręba, Harrachov
 • 2010 Masyw Śnieżnika – Kletno
 • 2011 Masyw Śnieżnika – Kletno
 • 2012 Irkuck (Rosja)
 • 2012 KWB Bełchatów
 • 2012 Kopalnia soli Kłodawa
 • 2013 Miedzianka Świętokrzyska
 • 2013 Masyw Ślęży
 • 2014 Góry Świętokrzyskie

INNE WYBRANE WYDARZENIA

 • Odwiedziny Aquanetu, C.O.Ś. Koziegłowy i Laboratorium radiowęglowego (2011),
 • wyjścia na giełdy mineralogiczne,
 • rajdy mineralogiczne do Dymaczewa (2010, 2011, 2012, 2013),
 • wizyty w Rezerwacie „Meteoryt Morasko” (2011 – z prof. W. Stankowskim; 2013 – z prof. W. Stankowskim i prof. A. Muszyńskim),
 • wizyty w Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie,
 • wizyta w Muzeum Ziemi PAN oraz w Muzeum Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie (2014)…

PREZESI I OPIEKUNOWIE

PREZESI KNG UAM

 • 1989 – 1991 Jarosław Wysocki
 • 1991 – 1992 Grzegorz Kołodziej
 • 1992 – 1993 Waldemar Machowiak
 • /hiatus/
 • 1997 – 1998 Zbigniew Maciejewski
 • 1998 – 1999 Magdalena Nowicka
 • 1999 – 2000 Agnieszka Krasoń
 • /hiatus/
 • 2007 – Katarzyna Sobańska
 • /hiatus/
 • 2010 – 2011 Jakub Ciążela
 • 2011 – 2012 Filip Bielicki
 • 2012 – 2013 Sławomir Żabierek
 • 2013 – 2014 Paweł Urbanek
 • 2014 – 2015 Marta Sabik
 • 2015 – 2016  Jakub Sauermann
 • 2016 – 2017 Monika Szokaluk
 • 2017 – 2018 Bartosz Pieterek
 • 2018 – 2019 Wiktoria Aulich
 • 2019 – 2021 Paulina Romel

OPIEKUNOWIE KNG UAM

 • 1989 – 1993 prof. Jerzy Fedorowski
 • 1993 – 1997 prof. Jerzy Głazek
 • 1997 – 2012 dr Stanisław Koszela
 • 2012 – dziś dr Robert Radaszewski