Wybory 2022

Ogłoszenie wyborcze! Zapraszamy do zgłoszeń kandydatur na Prezesa KNG UAM! Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy kngeol@amu.edu.pl do 5 września 2022.ogłoszenie wyborcze_2022 Wybory odbędą się 15 września na platformie TEAMS.