Zarząd KNG UAM 2013/2014

Paweł
Urbanek

Prezes

Igor
Kubicki

Wiceprezes

Magdalena Chrapkowska

Sekretarz

Patrycja Dworczak

Skarbnik

Krzysztof
Lichota

Sekcja Paleontologii
i Stratygrafii

Agnieszka
Smaga

Sekcja Geologii Stosowanej

Maciej
Swęd

Sekcja Mineralogiczno-Geochemiczna

Zarząd KNG UAM 2012/2013

Sławomir
Żabierek

Prezes

Szymon
Belzyt

Wiceprezes

Izabella Czarnecka

Sekretarz

Paulina
Rój

Skarbnik

Zarząd KNG UAM 2011/2012

Filip
Bielicki

Prezes

Radosław
Wilczkowiak

Wiceprezes

Ewelina
Krzyżak

Sekretarz

Paulina
Kobyłecka

Skarbnik

Zarząd KNG UAM 2010/2011

Jakub
Ciążela

Prezes

Zarząd KNG UAM (?) - 2007 - (?)

Katarzyna
Sobańska

Prezes

Zarząd KNG UAM 1999/2000

Agnieszka
Krasoń

Prezes

Hubert
Cepiński

Wiceprezes

Anna
Popławska

Wiceprezes

Maciej
Klecha

Komisja
Rewizyjna

Michał
Kubiak

Komisja
Rewizyjna

Zarząd KNG UAM 1998/1999

Magdalena
Nowicka

Prezes

Jarosław
Michalski

Wiceprezes

Jolanta
Dopieralska

Wiceprezes

Maciej
Klecha

Komisja
Rewizyjna

Aleksander
Kononiuk

Komisja
Rewizyjna

Mamert
Piciński

Komisja
Rewizyjna

Zarząd KNG UAM 1997/1998

Zbigniew
Maciejewski

Prezes

Maciej
Mordal

Wiceprezes

Magdalena
Nowicka

Sekretarz

Joanna
Kruk

Skarbnik

Maciej
Klecha

Komisja
Rewizyjna

Aleksander
Kononiuk

Komisja
Rewizyjna

Wojciech
Stawikowski

Komisja
Rewizyjna

Zarząd KNG UAM 1992/1993

Waldemar
Machowiak

Prezes

Małgorzata
Ratajczyk

Wiceprezes

Joanna
Rogowska

Sekretarz

Anetta
Majewska

Skarbnik

Zarząd KNG UAM 1991/1992

Grzegorz
Kołodziej

Prezes

Zarząd KNG UAM 1989/1991

Jarosław
Wysocki

Prezes