Czwartek - 27.11.2014

od 8:30
Rejestracja uczestników

10:00 - 10:15
Otwarcie konferencji

SESJA INAUGURACYJNA - wykłady zamawiane

10:15 - 10:45
Prof. dr hab. Jerzy Fedorowski
Potęga skamieniałości

10:45 - 11:15
Prof. UAM dr hab. Błażej Berkowski
Potęga kopalnych bezkręgowców

11:15 - 11:45
Prof. UO dr hab. Adam Bodzioch
Potęga kopalnych kręgowców

11:45 - 12:15
Przerwa kawowa

I SESJA REFERATOWA

12:15 - 12:30
Małgorzata Karaczyn, Piotr Wasik
Jeżowce późnego kampanu – wczesnego mastrychtu (późna kreda) obszaru Miechowa

12:30 - 12:45
Krzysztof Broda
Stawonogi Thylacocephala z górnego dewonu (famenu) Gór Świętokrzyskich

12:45 - 13:00
Mateusz Wolny, Sylwia Skreczko
Zespół faunistyczny w piaskowcach spiriferowych emsu z kamieniołomu Bukowa Góra

13:00 - 13:15
Michał Jakubowicz
Paleoekologia najstarszych ekosystemów opartych na chemosyntezie - środkowodewoński wysięk metanu (kopiec Hollarda, Maroko) i jego kontekst ewolucyjny

13:15 - 13:30
Dawid Dróżdż, Maciej Pindakiewicz, Mateusz Tałanda, Janusz Mermer
Co kryły wody Tunezji w środkowym triasie?

13:30 - 13:45
Mateusz Antczak
Posadzka w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu a bezkręgowce jurajskiego morza

13:45 - 14:00
Dyskusja

II SESJA REFERATOWA

12:15 - 12:30
Daniel Tyborowski
Szczęki drapieżnych kręgowców z górnej jury Owadowa-Brzezinek - wstępne wyniki badań taksonomicznych i rentgenowskich

12:30 - 12:45
Kamil Gruntmejer
Mechanika czaszki i sposób odżywiania triasowego płaza Metoposaurus diagnosticus (Temnospondyli) z Krasiejowa

12:45 - 13:00
Klaudia Kardynał
Kolejne znaleziska dużych ssaków plejstoceńskich na terenie województwa opolskiego i śląskiego

13:00 - 13:15
Marcin Pałdyna
Serranus (Perciformes) w świetle najnowszych badań (Karpaty Zewnętrzne)

13:15 - 13:30
Łukasz Czepiński, Tomasz Singer
Późnokredowa fauna dinozaurów rogatych Pustyni Gobi (Mongolia)

13:30 - 13:45
Maciej Ziegler
Ewolucja Triceratopsini (Dinosauria: Ceratopsidae) w świetle najszerszej analizy filogenetycznej Ceratopsidae

13:45 - 14:00
Dyskusja


 

14:00 - 15:00
Przerwa obiadowa

I SESJA REFERATOWA

15:00 - 15:15
Weronika Kulikowska
Paleontolog - Człowiek Renesansu?

15:15 - 15:30
Krzysztof Lichota
Mezozoik i paleogen Antarktydy – przegląd fauny i flory

15:30 - 15:45
Edwin Sieredziński
Problem pochodzenia kuczmanów (Ceratopogonidae) w świetle danych paleontologicznych

15:45 - 16:00
Emilia Rabiniak, Tomasz Strzała, Leonid Rekovets
Genetyka w paleontologii - wstępne wyniki analizy antycznego DNA Lepus tanaiticus z górnego plejstocenu Europy Środkowej

16:00 - 16:15
Jakub Nowicki
Redukcja wpływu deformacji tektonicznych na wyniki analizy morfometrycznej skamieniałości na przykładzie kambryjskich trylobitów

16:15 - 16:30
Patrycja Dworczak, Maciej Swęd
Śmierć organizmów początkiem powstania nowych faz mineralnych

16:30 - 16:45
Dyskusja

II SESJA REFERATOWA

15:00 - 15:15
Szymon Górnicki
Przedstawiciele Spinosauridae:
lądowi drapieżnicy czy padlinożercy?


15:15 - 15:30
Mateusz Tałanda
Kredowe korzenie amfisben (jaszczurki)

15:30 - 15:45
Andrzej Wolniewicz
Nowy ichtiozaur z dolnego liasu Anglii i jego znaczenie dla filogenezy ichtiozaurów

15:45 - 16:00
Michał Surowski
Krokodylomorfy późnej kredy Gondwany

16:00 - 16:15
Alina Dębowiec
Ewolucja hienowatych


16:15 - 16:45
Dyskusja
 

16:45 - 17:15
Przerwa kawowa

 

Sesja posterowa

17:15 – 18:00

Łukasz Czepiński, Grzegorz Niedźwiedzki, Mateusz Tałanda, Tomasz Skawiński, Maciej Ziegler, Marcin Szermański
Rewizja domniemanych szczątków dinozaurów ze środkowego-późnego triasu Polski

Dawid Dróżdż, Justyna Słowiak
Triasowe gady z Woźnik – nowe znaleziska z triasu Śląska

Maciej Ruciński, Jakub Kowalski
Historia odkrycia i badań nad iguanodonami z Bernissart

Jan Król
Późnoeoceńsko–wczesnooligoceńskie biokonstrukcje koralowcowe basenu transylwańskiego (Rumunia)

Krzysztof Broda, Marcin Pałdyna
Kopalne kraby z rodzaju Portunus a głębokość depozycji karpackich łupków menilitowych

Krzysztof Brom
Metody mikroskopowe używane w badaniach mikrostruktur muszli mięczaków (Mollusca)

Krzysztof Brom, Marcin Pałdyna, Krzysztof Broda, Alina Dębowiec, Ewelina Szczepańczyk, Oktawiusz Zawodnik, Anna Łazuka
Wyprawa Studenckiego Koła Naukowego Paleontologów „Paradoxides” „na rybki oligoceńskie”

Paweł Wolniewicz
Polska na równiku, czyli popularyzacja wiedzy o paleogeografii i dawnym klimacie

Jacek Piotr Kubalski
Graptolity jako narzędzie stratygraficzne stosowane w rozpoznawaniu stref perspektywicznych dla występowania niekonwencjonalnych złóż węglowodorów

Katarzyna Szczepaniak
Syninkluzje współwystępujące z rodziną Chironomidae, jako źródło rekonstrukcji paleoekosystemów

Katarzyna Filipiak, Michał Stachacz
Czynniki tafonomiczne jako ważny aspekt rekonstrukcji paleoekologicznych. Przykład wapiennych otwornic środkowego miocenu zapadliska przedkarpackiego

 

od 19:30
Icebreaker połączony z obchodami Jubileuszu 25-lecia Koła Naukowego Geologów UAM

 

Piątek – 28.11.2014

8:45 – 17:00
Kamieniołom Wapienno-Bielawy, Piechcin;
wyjazd z parkingu Collegium Geographicum