Konferencję organizują studenci Koła Naukowego Geologów UAM (Sekcja Paleontologii i Stratygrafii) wraz z opiekunami naukowymi przy wsparciu Władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

mgr Monika Szokaluk
Przewodnicząca

Instytut Geologii UAM, ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań
tel. 61 829 6039
()

Paweł Urbanek
Sekretarz

tel. +48 796 101 139
()

mgr Mateusz Antczak

Patrycja Dworczak

Krzysztof Lichota

Paulina Rój

Marta Sabik


dr hab. Edward Chwieduk

dr Robert Radaszewski