Wszelkie pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na (najlepiej w temacie dopisując "MwP") lub kontaktować się bezpośrednio z organizatorami:

mgr Monika Szokaluk
Przewodnicząca

Instytut Geologii UAM, ul. Maków Polnych 16, 61-606 Poznań
tel. 61 829 6039

Paweł Urbanek
Sekretarz

tel. +48 796 101 139