Kamień użytkowy

Każdy z eksponatów, których zdjęcia możemy zobaczyć poniżej ma swoją historię.

Dzielenie bloku

Przykład dzielenia bloku dolomitu (dolomit ze Sławniowic) na płyty. Widoczny rzaz po tarczy diamentowej.

/do góry/

Słup przyskarpowy

Ośmioboczny, z przebudowy skrzyżowania ul. 28 czerwca 1956 z ul. Fiołkową. Wykonany z granitu strzegomskiego.

/do góry/

Tablica metrykalna

Pochodzi z "nowego" pieca wapienniczego w Przewornie, rozebranego w latach 50. XX w. na materiał budowlany.
Marmur z Przeworna jednostronnie szlifowany, z datą "1845".

/do góry/

Kamienie graniczne działów leśnych

Wykonane z gnejsów skandynawskich.

/do góry/

Pokrywa kanału lub ulicznej studzienki kontrolnej

Znaleziona przy ul. Kolejowej w Poznaniu pokrywa kanału wykonana z granitu o średnicy 37cm.

/do góry/

Koła Młyńskie

Przywiezione z Obrzycka koło młyńskie z gruboziarnistego kremowego piaskowca. Ma średnicę 140cm i grubość 30cm. Waży około 900kg.

/do góry/

Koło młynskie śrutownika. Koło dolne ("leżak").
Koło młyńskie o średnicy 125cm i grubości 15cm. Część trąco-zgniatająca z białych krzemieni francuskich z Basenu Paryskiego (okolice la Ferte sous Jouarre). Koło wykonano w firmie K.Ritsch & Co w Gorzowie Wlkp. w okresie międzywojennym. Na powierzchni krzemieni wykuto wgłębienia (bruzdy), których zarysy i głębokości są specjalnie dobrane.

/do góry/

Koło młynskie śrutownika. Koło dolne ("biegun").
Koło młyńskie śrutownika – koło górne („biegun”) o średnicy 125cm i grubości 33cm. Część trąco-zgniatająca z białych krzemieni francuskich z Basenu Prasyskiego. W środku widoczny stalowy krzyżak. Koło wykonano w firmie K.Ritsch & Co w Gorzowie Wlkp. w okresie międzywojennym. Na powierzchni krzemieni wykuto wgłębienia (bruzdy), których zarysy i głębokości są specjalnie dobrane.

/do góry/

Koryto półotwarte

Koryto pochodzi z gospodarstwa rolnego w Księgienicach k. Strzelina.
Wykonano je z czerwonego piaskowca z okolic Nowej Rudy (perm).

/do góry/

Misa podpompowa lub podrynnowa z odpływem

Misa o średnicy 64cm pochodzi z gospodarstwa w Burgrabicach k. Nysy.
Wykonana ok. 100lat temu z szarego marmuru sławniowickiego.

/do góry/

Żarna rotacyjne

Wykonane z piaskowca.

/do góry/

Koło szlifierskie

Koło z piaskowca, średnicy 50cm.

/do góry/

Płyta sterownicza wodociągów

Płyta sterownicza z zakładu Poznańskich Wodociągów i Kanalizacji, pochodząca z hali uzdatniania wody.
Do jej budowy wykorzystano jurajski wapień "Morawica" (oksford).

/do góry/

Toczaki

Toczaki do ostrzenia narzędzi.Wykonane w piaskowcu.
Po lewej krąg osełkowy przystosowany do pracy na mokro, napędzany ręcznie.

/do góry/

Żarna neolityczne

Wykonane z granitu żarna z Gaju Wielkopolskiego k. Poznania.

/do góry/

Żłób ze stajni

Żłób ze stajni w Burgrabicach k. Nysy ma długość 215cm i szerokość 50cm.
Wykonano go z granitu z Nadziejowa.

/do góry/

Pokrycie dachów

Łupki dachowe fyllitowe (karbon) ze stodoły we wsi Biskupice koło Nysy.
Pochodzą prawdopodobnie z obecnie nieczynnej kopalni łupków dachowych koło Jarnołtówka lub Chomiąży (rejon Głubczyc).Wśród eksponatów znajdują się także łupki z Hiszpani, Niemiec i USA.

W latach 1870-1930 łupki te były powszechnie użytkowane na pokrycie dachów pałaców, kościołów, zamożniejszych willi oraz kamienic.
Jeszcze dzisiaj naturalne łupki dachówkowe można spotkać na kościele Wszystkich Świętych przy ul.Grobla. Także dzwonnica przy
kościele św.Marcina, w głębi ogrodu, pokryta jest takimi łupkami, a niegdyś ten sam materiał pokrywał też dach tego kościoła.
Więcej zabytkowych obiektów architektonicznych pokrytych łupkami dachówkowymi zachowało się na obszarze środkowego Pomorza
(Słupsk, Ustka, Kołobrzeg).

/do góry/