Kamień w budownictwie drogowym

Każdy z eksponatów, których zdjęcia możemy zobaczyć poniżej ma swoją historię.

Krawężniki

1. łukowy: 103 x 30 x 15cm, granit strzegomski
2. prosty: piaskowiec z ok. Brennej (kreda)
3. mostowy: granit strzegomski

/do góry/

Krawężniki rynsztokowe

Granit strzegomski.

/do góry/

Wjazdówki i tłuczeń na podtorza

Wjazdówki (u góry): płyty betonowo kamienne.
Tłuczeń (na dole): bazaltowy.

/do góry/

Kostka brukowa średnia i kostka mozaikowa

Kostka brukowa średnia: przeważnie granity i bazalty.
Kostka mozaikowa: kolorowa, drobna kostka kamienna, zwykle wapienie, granitybazalty i porfiry.

/do góry/

Kostka brukowa rzędowa

Przeważnie granity, gnejsy, bazalty, leizna bazaltowa.

/do góry/

Kostka brukowa pięciokątna przykrawężnikowa

Stosowana w diagonalnym układzie bruku.
Gnejsy skandynawskie.

/do góry/