Projekt, którego celem jest powstanie rekonstrukcji łapy tyranozaura w skali 1:1, która jeszcze w tym roku znajdzie swoje miejsce w lapidarium.

Więcej

Projektu mający na celu zagospodarowanie lapidarium przy Instytucie Geologii. W ramach prac pojawią się tablice z opisem wszystkich zebranych okazów.

Więcej

Strona poświęcona wydarzeniu, które odbyło się w naszym Instytucie w dniach 27-28 listopada.


Więcej

Nasze Koło narodziło się krótko po powrocie studiów geologicznych do Poznania i od tego czasu aktywnie działa. Zebraliśmy najważniejsze wydarzenia minionych 25 lat.

Więcej

Seminaria studenckie

Nasze cotygodniowe spotkania są doskonałą okazją do podzielenia się z innymi studentami swoimi zainteresowaniami, opowiedzeniu o swoich badaniach, projektach czy wycieczkach. Tematyka wystąpień bywa czasem jedynie bardzo luźno związana z geologią, co pozwala nam spojrzeć na dane zagadnienie z zupełnie innej strony.

Każde wystąpienie jest takie okazją do zadawania pytań i wymieniania poglądów, a dla prelegenta również sposobnością do ćwiczenia publicznych wystąpień i bronienia swoich koncepcji.

Każdy student Koła może przedstawić swój temat, w tym celu wystarczy ustalić termin z Sekretarzem.

Zapisy

Muzeum Ziemi

Członkowie KNG UAM wspomagają pracowników naukowych naszego Instytutu w prowadzeniu Muzeum Ziemi oraz oprowadzają zainteresowanych po terenie lapidarium.

Dzięki zaangażowaniu studentów muzeum może być dostępne dla zwiedzających w dodatkowych terminach.

Strona Muzeum Ziemi

Wyjazdy naukowe

Członkostwo w Kole to okazja do wielu wyjazdów naukowych. Pozwalają one zapoznać się z geologią w terenie i są dobrą okazją do zapoznania się w praktyce z procesami, o których mogliśmy usłyszeć na wykładach lub przeczytać w książkach.

W ostatnich latach odwiedziliśmy m.in. kopalnię w Kłodawie, KWB Bełchatów, a także Miedziankę Świętokrzyską.

"Geologia w obiektywie"

Konkurs fotograficzny "Geologia w Obiektywie" skierowany jest do wszystkich studentów geologii na naszym wydziale. Ogłoszenie wyników następuje podczas grudniowych obchodów Barbórki na naszym wydziale, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Celem konkursu jest ukazanie w ciekawy, nietypowy sposób tego co związane jest z geologią lub pracą geologa.

Regulamin III edycji oraz możliwość zgłoszenia zdjęć pojawią się w październiku 2014. Przypominamy jednak, że zdjęcia zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane.

Wyniki I edycji Wyniki II edycji Wyniki III edycji

Projekt "Morasko"

Celem projektu jest odnowienie ścieżki dydaktycznej w Rezerwacie Przyrody Meteoryt Morasko. Projekt powstał z inicjatywy pracowników Obserwatorium Astronomicznego UAM. Obecnie istniejąca ścieżka dydaktyczna powstała na początku lat 90' dzięki działaniom PTOP "Salamandra".

Ze względu na setną rocznicę odkrycia pierwszego fragmentu meteorytu Morasko pojawiła się idea, by odnowić i rozszerzyć ścieżkę dydaktyczną. Oprócz wyżej wymienionych w projekcie wzięli udział m.in. pracownicy i studenci Instytutu Geologii UAM. Opracowano założenia teoretyczne poszczególnych tablic, a także zarys dla nowej strony interentowej.

Obecnie (kwiecień 2014) tablice informacyjne są opracowywane graficznie oraz trwa zbiórka funduszy. W najbliższych miesiącach powstanie także strona internetowa projektu, poszerzająca informacje ścieżki dydaktycznej.

Wsparcie PTOP Salamandra Ob. Astronomiczne UAM

"Geologia w szkole"

W ramach projektu odwiedzamy szkoły podstawowe, gimnazja, a także szkoły średnie. Uczniowie mogą zapoznać się z próbkami skał i skamieniałościami, posłuchać o studiach geologicznych, czy dowiedzieć się jakie są możliwości pracy w zawodzie. Warsztaty są zawsze dostosowane do wieku odbiorców.

Zachęcamy do kontaktowania się z nami w sprawie organizacji takich warsztatów - gdy tylko to możliwe staramy się zjawić, by w ciekawy sposób wyjaśniać tajniki nauk o Ziemi.

Zapisy

GeoInspiracje

Cykl "GeoInspiracje" to okazja do usłyszenia ciekawych opowieści o geologicznych podróżach. Zaproszeni prelegenci opowiadają o wyprawach, w których brali udział, zwracając uwagę nie tylko na geologię, ale także na kulturę, zwyczaje, czy sytuację polityczną danego państwa. Prezentacje często są wzbogacone o przepiękne zdjęcia z danej wyprawy.

W ramach cyklu gościliśmy wielu znakomitych naukowców i dydaktyków z naszego wydziału. Ostatnio mieliśmy okazję bliżej zapoznać się z Marokiem, dzięki prof. Błażejowi Berkowskiemu oraz z Mongolią, o której opowiadał dr. Wojciech Stawikowski.

Do tej pory odbyły się spotkania z następującymi osobami:
prof. Stanisławem Lorencem, prof. Józefem Górskim,
prof. Sławomirem Mielcarkiem, prof. Tomaszem Zielińskim,
prof. Jerzym Fedorowskim, prof. Andrzejem Muszyńskim,
prof. Janem Przybyłkiem, prof. Mirosławem Makohonienko,
prof. Januszem Skoczlasem, prof. Wojciechem Stankowskim,
prof. Błażejem Berkowskim, drem Wojciechem Stawikowskim oraz drem hab. Edwardem Chwiedukiem.

Konferencje i wydarzenia

Członkowie KNG UAM biorą co roku udział w konferencjach i warsztatach, zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Jesteśmy obecni na większości największych wydarzeń związanych z wydobyciem surowców, geofizyką czy paleontologią i stratygrafią.

Również sami organizujemy warsztaty oraz konferencje, a także pomagamy przy organizacji wydarzeń odbywających się w naszym Instytucie.

Wizyty w muzeach

Organizujemy, dla studentów naszego koła oraz pozostałych chętnych, wyjazdy do muzeów związanych z naukami o Ziemi. Odwiedzamy m.in. Wrocław, Warszawę czy Berlin.
Takie wyjazdy są także dodatkową okazją do integracji członków koła.

Rajd Barbórkowy

Przez wiele lat, w ramach działalności naszego koła, corocznie odbywał się Rajd Barbórkowy. Studenci wraz z opiekunem naukowym wyjeżdżali na kilka dni, głównie w Sudety, by zapoznać się z budową geologiczną konkretnego masywu. W 2013 roku odnowiliśmy tę tradycję, którą chcemy kontynuować w kolejnych sezonach.

Projekt "Miedzianka"

W ramach projektu mineralogicznego w Górach Świętokrzyskich studenci wybrali się w kwietniu 2013 r. na kilkudniową wyprawę do Chęcin. Stamtąd ruszyli na górę Miedzianka, gdzie pobrali próby do późniejszych badań. Przy okazji, dzięki uprzejmości pracowników UJK w Kielcach, studenci mogli zapoznać się z najnowocześniejszym sprzętem do badań geochemicznych i wysłuchać prelekcji na temat przeprowadzania takich badań.

Drugim etapem projektu była seria badań laboratoryjnych w Instytucie Geologii UAM. Na podstawie otrzymanych danych powstał artykuł, który obecnie (kwiecień 2014) jest ostatecznie poprawiany i zostanie wysłany do recenzowanego czasopisma.