Członkostwo w KNG UAM

Zgodnie z nowym statutem KNG UAM, członkowie Koła dzielą się na:

 • Zwyczajnych,
 • członków - sympatyków,
 • Honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być każdy student Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Przyjdź na nasze spotkanie i zobacz, czy Ci się spodoba.
Jeśli tak, wystarczy że wypełnisz formularz członkowski i wyślesz go na .

Zgodnie ze statutem naszego Koła, członek organizacji musi wywiązywać się z następujących obowiązków:

 • godne reprezentowanie KNG UAM oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
 • uczestniczenie w cyklicznych zebraniach KNG UAM,
 • udział przynajmniej w 50% zebrań Koła w semestrze (w szczególnych przypadkach, gdy członek wykazuje się dużą aktywnością w pracach podejmowanych przez KNG UAM, związanych z działalnością statutową KNG UAM, zarząd może uchylić obowiązek frekwencji),
 • zaangażowanie w rozwój i działalność KNG UAM, wywiązywanie się z podjętych zadań.

Członkostwo w naszej organizacji to także szereg przywilejów, z których może korzystać każda osoba zaangażowana w życie Koła:

 • kandydowanie do Zarządu KNG (jeśli staż członkowski wynosi więcej niż jeden semestr),
 • głosowanie podczas Walnego Zebrania KNG (jeśli staż członkowski wynosi więcej niż jeden semestr),
 • uczestnictwo w formach działalności KNG UAM wymienionych w statucie,
 • zgłaszania Zarządowi KNG UAM sugestii, wniosków i uwag dotyczących działalności KNG UAM,
 • korzystanie z dofinansowań z budżetu KNG UAM.

Członkiem – sympatykiem może zostać osoba, szczególnie zainteresowana naukami geologicznymi, a niebędąca studentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Członkowie – sympatycy posiadają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni, za wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
O przyjęciu kandydatów w poczet członków sympatyków decyduje Zarząd w porozumieniu z Opiekunem Naukowym KNG UAM.

Członkiem Honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w rozwijaniu nauk geologicznych lub osoba, która wniosła szczególny wkład w działalność KNG UAM.
Członkostwo honorowe nadawane jest decyzją Zarządu.
Członek Honorowy zwolniony jest ze wszystkich obowiązków członka KNG UAM, nie posiada także praw wyborczych.

dr Robert Radaszewski

Mateusz Antczak

Zainteresowania naukowe:

Paleontologia kręgowców, fauna lądowa późnego Triasu, paleoekologia, paleoklimatologia.

Zainteresowania pozanaukowe:

Sport, literatura fantastyczna i sensacyjna, ciastka.

Mateusz Dokowicz

Zainteresowania naukowe:

Geologia naftowa, geologia złożowa, mineralogia, petrologia.

Zainteresowania pozanaukowe:

Piłka nożna, film, muzyka.

 • +48 724 568 731

Patrycja Dworczak

Zainteresowania naukowe:

Paleontologia bezkręgowców, paleogeografia, skały węglanowe.

Zainteresowania pozanaukowe:

Książki fantastyczne i podróżnicze, koncerty i magazyny muzyczne, malarstwo.

Andrzej Janiec

Zainteresowania naukowe:

Geologia inżynierska, mineralogia.

Zainteresowania naukowe:

Geologia inżynierska, geotechnika, mineralogia.

Zainteresowania pozanaukowe:

Wędrówki górskie, podróże, kino, muzyka.

Jacek Piotr Kubalski

Zainteresowania naukowe:

Geofizyka, geologia naftowa.

Zainteresowania pozanaukowe:

Piesze wędrówki, jogging, literatura fantasy.

Agnieszka Lewandowska

Zainteresowania naukowe:

Geologia: dynamiczna, geochemia, paleontologia; hydrologia: limnologia, potamologia, paludologia, glacjologia; paleogeografia; geoekologia.

Zainteresowania pozanaukowe:

Wędrówki górskie, podróże, biologia, ekonomia.

Mateusz Obst

Zainteresowania naukowe:

Mineralogia, paleogeografia, geochemia.

Zainteresowania pozanaukowe:

Muzyka, jogging, gra na gitarze, podróże, literatura fantasy.

 • +48 780 133 068

Bartosz Pieterek

Zainteresowania naukowe:

Mineralogia Dolnego Śląska, Petrologia, Geologia złożowa (złoża miedzi), Geologia Tatr.

Zainteresowania pozanaukowe:

Triathlon, wspinaczka górska, alpinizm, literatura górska, fotografia.

Maciej Ruciński

Zainteresowania naukowe:

Paleontologia, paleoklimatologia, ewolucja, mineralogia.

Zainteresowania pozanaukowe:

Historia, podróże, piłka nożna, jazz i blues.

Marta Sabik

Zainteresowania naukowe:

Tektonika, mineralogia, paleontologia bezkręgowców.

Zainteresowania pozanaukowe:

Historia, historia sztuki, muzyka, książki, seriale.

Jakub Sauermann

Zainteresowania naukowe:

Mineralogia, petrologia skał magmowych, geochemia.

Zainteresowania pozanaukowe:

Piłka nożna, filmy, aktywne spędzanie czasu ze znajomymi, bieganie, siłownia, pływanie, podróżowanie.

Marta Szamraj

Zainteresowania naukowe:

Petrologia.

Mateusz Szczepanik

Zainteresowania naukowe:

Geologia złożowa, geologia inżynierska, hydrogeologia.

Zainteresowania pozanaukowe:

Słaby film, słaba książka, sport, texas hold'em.

Monika Szokaluk

Zainteresowania naukowe:

Petrologia, mineralogia, geochemia, badania geofizyczne (szczególnie geofizyka otworowa), występowanie i pochodzenie złóż węglowodorów i soli na Niżu Polskim, proweniencja obsydianów z archeologicznych stanowisk Włoch i Japonii, paleontologia kręgowców triasowych.

Zainteresowania pozanaukowe:

Sport, wędrówki górskie, kinematografia, kryminalistyka, sztuki walki, ezoteryka, sztuka (m.in. malarstwo i rzeźba), religie Dalekiego Wschodu.

Klaudia Walczak

Zainteresowania naukowe:

Tektonika kier litosfery, geologia poszukiwawcza, paleostratygrafia, wulkanologia, minerały ciężkie.

Zainteresowania pozanaukowe:

Historia, podróże, dobra książka.

Kinga Waśko

Zainteresowania naukowe:

Hydrogeologia, geologia Niemiec, dendrochronologia.

Zainteresowania pozanaukowe:

Piłka ręczna, muzyka, sztuka, książki podróżnicze.