I Festiwal Geologiczny, Wieluń

Piątek i sobota ostatniego weekendu września w Wieluniu, to dni, którymi zawładnęła geologia. Odbył się wówczas, organizowany przez Miasto Wieluń oraz PIG - PIB I Festiwal Geologiczny, którego tematyka obejmowała zagadnienia związane z geologią obszaru Wielunia, a szczególnie Jury Krakowsko-Częstochowski-Wieluńskiej. Festiwalowi towarzyszyła konferencja naukowa pt. Jura na bursztynowym szlaku – geoturystyczne wykorzystanie Wyżyny Wieluńskiej. Poza konferencją, na plantach wokół Muzeum Ziemi Wieluńskiej rozstawiły się stoiska instytucji związanych z ogólną tematyką festiwalu.

Także Instytut Geologii, a w tym Nasze Koło, przyczyniło się do organizacji Festiwalu. Nasi członkowie: Sławek Żabierek i Krzysztof Lichota, na stoisku UAM stworzyli warsztaty petrograficzne oraz meteorytowe, a pracownicy IG: Katarzyna Skolasińska oraz Ditta Kicińska uświetniły Festiwal swoimi wystąpieniami.

Noc Naukowców

27 września br. był dniem w którym poznańskie uczelnie zaprosiły w swoje progi mieszkańców naszego miasta i jego okolic w ramach Nocy Naukowców. Także nasze Koło zaangażowało się w reprezentowanie UAM i przeprowadziło na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych warsztaty skierowane zarówno dla najmłodszych jak i nieco starszych odwiedzających WNGiG.

Zainteresowani poznali tajniki geologii naftowej podczas warsztatu "Jak zostać szejkiem naftowym" oraz mieli możliwość zaznajomienia się z metodami rozpoznawania skał i minerałów. Najmłodsi ponownie mieli okazję stworzyć swoje własne plastelinowe dinozaury dzięki zaangażowaniu członków KNG tworzących warsztat "Pojedynki Gigantów"

Noc Naukowców po raz pierwszy gościła na naszym Wydziale, ale już teraz wiadomo, że była ogromnym sukcesem zarówno dla prowadzących zajęcia jak i odwiedzających.

Geosfera 2013

VI Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne GEOSFERA 2013 były kolejną odsłoną corocznych spotkań młodych studentów geofizyki, geologii i pokrewnych dziedzin. W tym roku studenci z całej polski spotykali się w Warszawie w dniach 8 - 11 maja by podzielić się swoimi dokonaniami. Także nasze koło wystawiło swoich uczestników. Nasz kolega Sławek Żabierek opowiedział na forum o budowie geologicznej piętra staropaleozoicznego lądowej części wyniesienia Łeby, która to prezentacja spotkała się z powszechną aprobatą.

Warsztaty po raz pierwszy powstały dzięki współpracy Koła Naukowego Geofizyków Uniwersytetu Śląskiego, Koła Naukowego Geologii Stosowanej i Ochrony Środowiska oraz Koła Naukowego Geofizyków "LiH20" Uniwersytetu Warszawskiego.

Organizatorom serdecznie dziękujemy!

Wyprawa do Miedzanki

W dniach 20 -24.04.2013r. odbyła się wyprawa naukowa siedmiorga studentów w składzie: Izabela Krechowicz, Patrycja Dworczak, Paulina Wiecka, Mateusz Mleczak, Paweł Tobys, Paweł Urbanek oraz Maciej Swęd w góry Świętokrzyskie, której głównym celem była góra Miedzianka położona w Paśmie Chęcińskim, na SW od stolicy województwa świętokrzyskiego - Kielc. Oprócz masywu Miedzianki odwiedziliśmy rezerwat geologiczny Wietrznia, w którym zaznajomiliśmy się po analizie skał osadowych z warunkami panującymi w górnym dewonie na obrzeżach platformy węglanowej w paśmie kadzielniańskim oraz zwiedziliśmy geopark Kielce.
Następnie odwiedziliśmy jaskinie kadzielniańskie oraz poznaliśmy częściowo tektonikę świętokrzyską na przykładzie fałdu obalonego w Śluchowicach - rezerwat geologiczny im. J. Czarnockiego.

Następnego dnia, czyli w niedzielę, po dłuuuuuuuugiej wędrówce zboczami Pasma Zelejowskiego, przez jaskinię Piekło oraz słynne Gałęzice, dotarliśmy do celu naszych badań naukowych, czyli góry Miedzianki. Na jej szczycie spotkaliśmy się z opiekunem naszych badań Panią dr. A. Duczmal-Czernikiewicz i z Panią prof. A. Gałuszką oraz z Panem prof. Z. Migaszewskim, którzy opowiedzieli nam o morfologii gór Świętokrzyskich widzianej z Miedzianki, o historii górnictwa oraz o prowadzonych badaniach wokół masywu Miedzianki.
Zostało nam również zaprezentowane urządzenie, które jest w stanie już w terenie przedstawić procentowy udział pierwiastków w analizowanej próbce np. skalnej.
Następnie „przeczołgaliśmy” się przez sztolnie oraz pobraliśmy próbki głównie azurytu z żyły znajdującej się na ścianach sztolni Zofia a także z hałd znajdujących się na zboczach Miedzianki gdzie głównie znaleźliśmy: azuryt i malachit oraz podrzędnie chalkozyn, być może minerały z izomorficznej grupy tenantyt- tetraedryt (pewni będziemy po badaniach) oraz chalkopiryt.Interesujące mogą być również dendryty, ale nie manganowe jak to powszechnie bywa.

W poniedziałek wraz z panią doktor pojechaliśmy na drugi dzień warsztatów geochemicznych, na Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach, gdzie wysłuchaliśmy ciekawych wykładów na temat: jak właściwie pobierać próbki oraz później je interpretować (ten wykład poprowadziła Pani prof. Gałuszka), a Pan prof. Z. Migaszewski przedstawił nam wykład na temat metodyki badań geochemicznych w terenie.
Później przejechaliśmy do kamieniołomu Bolechowice-Panek i przez kamieniołom Zygmuntówka i masyw góry Zelejowej wróciliśmy do naszej bazy w Chęcinach.

Ostatniego dnia pojechaliśmy do Miedzianki na ciąg dalszy pobierania próbek i wieczorem, bardzo widokowym szlakiem przez szczyty górskie, wróciliśmy do Chęcin.

Pogoda dopisywała nam każdego dnia, nasze wrażenia na długo w nas pozostaną.
Teraz czas na badania w Poznaniu.

Motywy Geologiczne w Star Wars

Dawno dawno temu, w odległej galaktyce... nawet potężne siły Imperium potrzebowały surowców. Mając pod władaniem tak wielką przestrzeń, rzeczywiście wydobywały sporo różnego rodzaju bogactw naturalnych. Weronika Erdmann podczas swojego wystąpienia pt. "Motywy Geologiczne w Gwiezdnych Wojnach" opowiedziała nam o tym gdzie i jak wydobywano m.in Przyprawę (oraz jak rozwinął się czarny rynek handlu tą używką) oraz gdzie Mandalorianie znajdowali Beskar na swoje zbroje.
Jednym słowem: Weronika wprowadziła nas w fascynujący i ogromny świat Star Wars, bez odrywania nas od geologicznej rzeczywistości.

I Ogólnopolski Kongres Kół Naukowych Energetyki i Prawa Energetycznego

We wtorek 16. kwietnia, podczas trwającej konferencji „Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym”, odbył się I Ogólnopolski Kongres Kół Naukowych Energetyki i Prawa Energetycznego. Było to pierwsze tego typu spotkanie studentów zainteresowanych problematyką prawa energetycznego oraz szeroko pojętego rynku energii.

Spotkanie rozpoczęło się od nietypowej (bo interaktywnej) rozmowy z przebywającą obecnie w Brukseli prezes Koła Naukowego Prawa Energetycznego i Innych Sektorów Infrastrukturalnych z Uniwersytetu Łódzkiego, która przedstawiła nam krótko działania swojej grupy. Kolejno, swoją szeroką działalność przedstawiła kilkuosobowa reprezentacja Studenckiego Koła Elektroenergetyka z Politechniki Poznańskiej. Następnie przyszedł czas na prezentację profilu Koła Naukowego Geologów UAM, podczas kongresu reprezentowanego przez kol. Iza Czarnecka, której wystąpienie zostało pozytywnie przyjęte przez słuchaczy. Na koniec podsumowana została działalność gospodarza spotkania, a więc Koła Naukowego Prawa Energetycznego i Regulacji Sektorowej UAM. Spotkanie wywołało ciekawą i dość burzliwą dyskusję nt. różnorodności zagadnień, jakimi zajmują się obecne na spotkaniu koła oraz możliwości przyszłej współpracy między nami.

Pojawiło się kilka interesujących pomysłów i mamy nadzieję, że jak najwięcej z nich uda się nam zorganizować.

Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym

W dniach 16.-17. kwietnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu miała miejsce ogólnopolska konferencja „Infrastruktura i ochrona środowiska w sektorze energetycznym” zorganizowana przez ELSA Poznań.

Zgodnie z programem konferencji odbyły się cztery panele tematyczne: Rozbudowa Krajowego Systemu Energetycznego, Nowe moce wytwórcze, Polityka Klimatyczna Unii Europejskiej oraz Ograniczenia systemowe, biznesowe i prawne w przyłączaniu nowych odnawialnych źródeł energii. Podczas wydarzenia debatowano m.in. nt. rozbudowy krajowej i transgranicznej infrastruktury sieciowej, Ustawy o odnawialnych źródłach energii w kształtowaniu rynku energii w Polsce oraz dotychczasowej międzynarodowej polityce klimatycznej. Mimo, że język, jakim posługiwali się uczestniczący w dyskusji prawnicy wydawać się mógł często skomplikowany i niezrozumiały dla osób z wykształceniem nie-prawniczym, była to ciekawa możliwość zebrania cennego doświadczenia i opinii nt. problematyki branży energetycznej.

Organizatorom serdecznie gratulujemy!

Geofizyka w budownictwie

16 kwietnia 2013 roku odbyło się seminarium naukowe pt. „Współczesne zastosowania metod geofizycznych w geotechnice i geologii inżynierskiej” organizowane przez Politechnikę Poznańską. Seminarium otworzył Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Janusz Wojtkowiak. Gościem specjalnym był prof. dr Sebastiano Foti z Politechniki Torino, który wygłosił niesamowicie ciekawe wykłady na temat możliwości wykorzystania metod geofizycznych w geotechnice oraz porównał metody in-hole (inwazyjne) z powierzchniowymi (nieinwazyjne).

Seminarium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród przedstawicieli firm geotechnicznych i geofizycznych, jak i pracowników naukowych oraz studentów z całej Polski.

Down to nanometer scale! - Warsztaty w PIG-PIB

We wtorek 16. kwietnia, połączone siły Koła Naukowego Geologów UAM oraz AMU Poznań Student Chapter of the AAPG, czyli Sławek Żabierek i Filip Bielicki odwiedziły warszawską siedzibę Polskiego Instytutu Geologicznego. Podczas zorganizowanych przez tę instytucję warsztatach "FIB SEM. Multiscale imaging - down to the nanometer scale - in conventional and unconventional reservoirs" mieli oni szanse zobaczyć prezentowane przez firmę FEI nowe zastosowania techniki SEM w obrazowaniu (trójwymiarowym) fragmentów skał. Prowadzone w języku angielskim warsztaty ukazały przed uczestnikami nowe olbrzymie możliwości, które niewątpliwie robią wrażenie!

XVI Poznański Festiwal Nauki i Sztuki za nami

W środę, 10. kwietnia 2013r. odbyła się kolejna edycja wydarzenia, w którym członkowie Koła Naukowego Geologów UAM biorą corocznie udział. Tym razem 39 studentów wspólnie zorganizowało i wzięło udział w różnego rodzaju warsztatach stworzonych specjalnie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Warsztaty miały na celu przede wszystkim przybliżyć młodszym kolegom zagadnienia z różnych dziedzin geologii oraz, starszym uczestnikom, przedstawić ofertę studiów na naszej uczelni. Dzięki wspólnej pracy w tym roku zorganizowaliśmy następujące zajęcia:

  • „20 tysięcy mil geologicznej żeglugi” - warsztat sedymentologiczny, podczas którego uczestnicy za zadanie mieli opisanie i opróbowanie rdzenia pobranego z dna morza oraz przeprowadzenie na nim podstawowych analiz.
  • „Dotknięcie kosmosu” - warsztat, podczas którego uczniowie mieli niepowtarzalną okazję do bezpośredniego kontaktu z największym w Polsce meteorytem żelaznym typu Morasko.
  • „Grunt to.. geologia!”, czyli zajęcia w pracowni geologiczno-inżynierskiej, podczas których uczestnicy zapoznali się z podstawowymi metodami badań gruntów oraz mogli wziąć udział w pracach wiertniczych.
  • „I Ty możesz zostać hydrogeologiem” - praktyczne zajęcia hydrogeologiczne połączone z wizytą w laboratorium hydrogeochemicznym oraz „wyjściem w teren“.
  • Warsztat przybliżający tematykę geologii naftowej „Ropa i gaz, czyli jak zostać szejkiem naftowym”, podczas którego uczniowie mogli zamienić się w prawdziwy zespół naftowców i wspólnie wyruszyć na poszukiwania złóż węglowodorów oraz zająć się problematyką ich wydobycia.
  • Podczas warsztatów paleontologicznych „Sekrety dawnych żyjątek” oraz „Pojedynki gigantów” najmłodsi w przystępny sposób zapoznali się z paleontologią bezkręgowców i kręgowców. Efekty wspólnej pracy w postaci „paleontologicznych” plastelinowych okazów można oglądać w gablotce SKNP UAM w Instytucie Geologii UAM. Uzupełnieniem zajęć była wystawa „Paleosztuki”, która miała miejsce w korytarzach IG UAM.
  • Podczas warsztatu „Magia ukryta w minerałach” była okazja zobaczyć i dotknąć różnych minerałów. Uczniowie nauczyli się je rozpoznawać, nazywać oraz obserwować ich charakterystyczne własności.
  • „Mikroskopowy świat skał” - warsztat petrologiczny, obejmujący wykład oraz prezentację próbek skał z wykorzystaniem mikroskopów petrograficznych i preparatów skalnych.
  • „Świat minerałów”, czyli wspólna wizyta Muzeum Ziemi WNGiG UAM, podczas której studenci zaprezentowali ciekawą kolekcję minerałów i skał.
  • Odbyły się również zajęcia z wiedzy ogólnogeologicznej. W trakcie spotkania „W 60 minut dookoła Polski - geologiczna wycieczka” uczniowie zabrani zostali w ponad 2600-kilometrową wirtualną podróż wokół Polski. Przekraczając kolejne jednostki geologiczne odwiedzili najważniejsze z punktu widzenia geologa miejsca w naszym kraju.

Uśmiechnięte twarze wszystkich gości potwierdziły, że trud włożony w organizację wydarzenia opłacił się.
Wszystkim organizatorom serdecznie dziękujemy i z niecierpliwością czekamy na przyszłoroczny XVII Poznański Festiwal Nauki i Sztuki!

Drzwi otwarte WNGiG

24. marca na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych odbyły się Drzwi Otwarte, w których mieli szansę uczestniczyć maturzyści z całej Polski. Oficjalne otwarcie o godz. 12 poprowadził prodziekan WNGiG prof. UAM Andrzej Macias, który powitał przybyłych gości oraz przedstawił ofertę Wydziału. Następnie zainteresowani mieli szansę zapoznać się z oferą poszczególnych kierunków podczas bardziej kameralnych spotkań.

Nasz kolega Sławek Żabierek wraz z dr. Rafałem Ratajczakiem udzielili niezbędnych informacji maturzystom zainteresowanym studiami na kierunku Geologia oraz oprowadzili ich po naszym Instytucie. Mamy nadzieję, że w październiki znowu spotkamy się w murach naszej Uczelni.

Międzywydziałowy spacer na Morasko

Dnia 21 marca, witając pierwszy dzień wiosny, wybraliśmy się na wycieczkę do Rezerwatu Przyrody "Meteoryt Morasko". Głównym jej celem było wspólne rozeznanie się w obecnym stanie ścieżki dydaktycznej, znajdującej się na terenie rezerwatu, przez studentów i pracowników Instytutu Geologii oraz Instytutu Astronomii naszego uniwersytetu, zainteresowanych wspólnym opracowaniem koncepcji nowej ścieżki.

O godzinie 11, na parkingu przy rezerwacie stawiło się prawie 30 osób. Nie przeszkodził nam fakt, że mimo jej święta, wiosna do nas nie dołączyła i musieliśmy przedzierać się przez zalegający, czasem znacznie powyżej kostek, śnieg. Kratery meteorytowe także całe były białe, ale czego nie mogliśmy zobaczyć, zostało nam opowiedziane przez naszych przewodników: profesorów Andrzeja Muszyńskiego i Wojciecha Stankowskiego. Dowiedzieliśmy się m.in. o historii odkryć poszczególnych okazów, czy metodach datowania upadku meteorytu Morasko.

Po powrocie do Instytutu odbyło się kolejne spotkanie dotyczące naszej wspólnej wizji tego miejsca w przyszłości. Mamy nadzieję, że uda nas się ją zrealizować już niedługo.

Geologia vs. Zima

Chociaż wiosna (kalendarzowa) już trwa, to za oknem wciąż ścieg i mróz. Zima daje się we znaki nie tylko nam. Ma ona swoje skutki także w środowisku geologicznym - przemarzanie gruntów to jeden z problemów, z którymi spotykamy się od zawsze.

Agnieszka Smaga, doktorantka Instytutu Geologii UAM, a także członkini naszego Koła, przybliżyła nam podczas swojej środowej prezentacji problematykę oraz wyniki swoich badań związanych z przemarzaniem gruntów oraz jego skutkami, skupiając się przede wszystkim na gruntach spoistych. Prezentacja wywołała dyskusję i burzę pytań, na które nasza prelegentka odpowiadała bez wahania. Teraz pozostało już tylko oczekiwać wiosny!

I Sesja Terenowa Studentów Geologii, Chęciny 2013

Od 14 do 17 marca 2013 roku jedenastoosobowa ekipa składająca się z członków Naszego Koła wzięła udział w organizowanej przez Koło Naukowe Geologii Stosowanej i Ochrony Środowiska (Uniwersytet Warszawski) Geologicznej Sesji Terenowo – Referatowej, która odbyła się w Chęcinach (woj. świętokrzyskie). Plan wyjazdu był bardzo napięty. Jak przystało na twardych geologów, nie zważając na zimowe warunki, weszliśmy na Górę Zamkową, odwiedziliśmy Muzeum Górnictwa Kruszcowego w Miedziance, kielecki Geopark i rezerwat Wietrznia oraz Jaskinię Raj, a w wolnych chwilach odkrywaliśmy uroki malowniczo położonych Chęcin.

Sześciu członków Naszego Koła wygłosiło podczas popołudniowo – wieczornych sesji swoje referaty. Maciej Swęd w referacie inauguracyjnym opowiedział o „Budowie, mineralizacji, geochemii i petrologii Masywu Miedzianki”, następnie Jacek Kubalski przedstawił aktualny zarys wiedzy o „Meteorycie Morasko”, Igor Kubicki odkrył przed słuchaczami tajniki „Podziemnych magazynów ropy i gazu”, a Krzysztof Lichota opowiedział o „Gospodarce złotem”. Drugiego dnia Szymon Belzyt przedstawił „Budowę geologiczną i bogactwa mineralne Dolnego Powiśla”, a Filip Bielicki opowiedział o wybranych zagadnieniach „Stratygrafii sejsmicznej”.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać również kilkunastu ciekawych referatów kolegów i koleżanek z innych kół naukowych: Koła Naukowego Geologii Stosowanej i Ochrony Środowiska (UW), Studenckiego Koła Naukowego Geologów (UWr), Studenckiego Koła Naukowego Geologów (UG), Studenckiego Koła Naukowego Geologów (UŚ), Koła Naukowego KIWON (AGH) oraz Koła Naukowego Skalnik (AGH). Same tematy wystąpień świadczą o niezwykle zróżnicowanych zainteresowaniach młodych geologów. Organizatorzy planują zebranie streszczeń wszystkich referatów w książce abstraktów.

Sesja była doskonałą okazją do pochwalenia się działalnością kół i nawiązania współpracy między studentami. Dziękujemy kolegom z Warszawy za wzorową organizację sesji.

Czy jesteśmy sami we wszechświecie?

13. marca, na cotygodniowym spotkaniu odbyło się kolejne seminarium poprowadzone przez jednego z członków KNG UAM. Tym razem Sławek Żabierek próbował odpowiedzieć na pytanie: Czy jesteśmy sami we wszechświecie? Jego wystąpienie nie należało bynajmniej do gatunku science-fiction, a przybliżyło nam geologiczne warunki występowania życia poza ziemią.

Temat okazał się bardzo ciekawy i dość kontrowersyjny. Mieliśmy okazję przekonać się jak przedstawia się dotychczasowa wiedza nt. planet pozasłonecznych i jakie są szanse na odnalezienie na nich życia. I choć szansa na spotkanie z istotami wysokorozwiniętymi nie zamieszkującymi naszej ziemi jest znikoma, to wspólnie zastanawialiśmy się nad dotychczasowymi próbami nawiązania z nimi kontaktu oraz ich sensem.

Warsztaty w Wolsztynie

Pewnego jakże słonecznego i ciepłego dnia tj. 4 marca 2013 r. studentki drugiego roku Geologii: Roma Szczeszek, Patrycja Dworczak i Izabela Krechowicz postanowiły odwiedzić liceum ogólnokształcące w Wolsztynie. Warsztaty poszerzyły tegorocznym maturzystom wiedzę na temat geologii oraz przybliżyły ofertę Instytutu Geologii UAM.

Nieskromnie możemy powiedzieć, że udało się to głównie dzięki wyjazdom terenowym, zebranym podczas tych wyjazdów okazom oraz błyskotliwości naszych koleżanek. Szerokie możliwości przedstawione na warsztatach, w tym jakże ciekawa oferta Kół Naukowych naszego instytutu pozwoliły uczniom liceum dostrzec, że geologia to naprawdę wyjątkowe studia pozwalające na indywidualny rozwój każdego studenta. (liceumwolsztyn.pl)

Konflikt zbrojny w Mali: geopolityka a geologia, czyli co ma piernik do wiatraka?

Konflikt w Mali jest jak najbardziej aktualnym problem dręczącym naszą planetę. Poza podłożem etnicznym oraz religijnym, dużą rolę odgrywa kwestia zasobów naturalnych - głównie gazu i złota - do których dostęp może okazać się kluczowy, bo przynoszący wymierne korzyści.

Tematykę tą podczas spotkania KNG poruszył kol. Szymon Belzyt w swojej prezentacji pt. "Konflikt zbrojny w Mali - geopolityka a geologia, czyli co ma piernik do wiatraka?". Wystąpienie było dla nas szansą na nieco inne spojrzenie na geologię oraz przyczynkiem do burzliwej dyskusji.

Wymiana Studencka Poznań - Irkuck 2012 w "Życiu Uniweryteckim"

W grudniowym numerze "Życia uniwersyteckiego" ukazał się artykuł naszej koleżanki Moniki Szokaluk dotyczący wymiany studenckiej Poznań - Irkuck, której członkowie naszego Koła byli uczestnikami! Artykuł można przeczytać klikając tutaj.

Geoinspiracje - prof. Błażej Berkowski

Na ostatnim spotkaniu KNG w tym roku kalendarzowym sporo się działo. Najważniejszym punktem było wystąpienie prof. Błażeja Berkowskiego, który był gościem grudniowych Geoinspiracji. Pan profesor opowiedział nam o swoich fascynujących wyprawach do Maroka, gdzie badał osady dewońskiego morza na obszarze dzisiejszej Sahary.

Dzięki zdjęciom i interesującym filmom mogliśmy razem z Panem profesorem odwiedzić egzotyczne miejsca, a dzięki komentarzom naszego prelegenta poznaliśmy zarówno pasjonującą geologię obszaru, jak i obyczaje mieszkańców pustyni.

Ostatnie spotkanie było także okazją do podziękowań. W imieniu wszystkich członków zarząd Koła wręczył dr. Stanisławowi Koszeli, wieloletniemu opiekunowi naukowemu KNG, prezent-wspomnienie minionych lat owocnej pracy. Resztę czasu spędziliśmy wspólnie przy wigilijnym poczęstunku, wspominając miniony rok i planując rok przyszły.

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!

Podczas uroczystości barbórkowej doszło do rozstrzygnięcia Konkursu Fotograficznego "Geologia w Obiektywie" organizowanego przez KNG.

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia wśród 57 nadesłanych prac konkursowych:

I miejsce - Renata Romotowska za zdjęcie pt. „A w permie nadal gorąco”
II miejsce - Karol Mackiewicz za zdjęcie pt. „Gaz łupkowy”
Nagroda Publiczności - Karol Mackiewicz za zdjęcie pt. „Obserwacja dna Morskiego Oka”

Nazwiska osób wyróżnionych i galerię wszystkich nadesłanych prac można znaleźć tutaj.

O Górach Swiętokrzyskich słów kilka...

W poniedziałek 3.12.2012r. odbyło się kolejne seminarium studenckie poprowadzone tym razem przez Macieja Swęda, członka naszego Koła. Miał on okazję przedstawić prezentację nt. bogactwa i naukowej atrakcyjności paleozoiku Gór Świętokrzyskich, analizując go kolejno od kambru (iłołupki kotuszowskie oraz piaskowce z Wiśniówki), a kończąc na permie reprezentowanym przez salceson świętokrzyski w kamieniołomie Zygmuntówka (powszechnie znanym pod nazwą zlepieniec zygmuntowski). Oczywiście problem geologiczny Gór Świętokrzyskich jest niezwykle złożony i często budzi wiele wątpliwości i pytań, których rozstrzygnięcie wymagałoby poświęcenia dużej ilości czasu. Dlatego w swoim wystąpieniu Maciej skupił się głównie na geochemii, petrologii i mineralogii złoża góry Miedzianki, wynikającej m.in. ze skomplikowanej budowy tektonicznej południowego skrzydła antykliny chęcińskiej. Jego wyczerpujące wystąpienie wywołało ciekawą dyskusję i na pewno wywołało duże zainteresowanie.

Mamy nadzieję, że hasło Góry Świętokrzyskie będzie coraz częściej pojawiać się w naszych geologicznych rozważaniach.

Geomagnetyzm a życie na Ziemi

Bakterie budujące piramidę - to dość ekscentrycznie brzmiące zdanie to tylko jeden z przykładów tego jak pole magnetyczne może wpłynąć na życie organizmów żywych. Nasza koleżanka Weronika Erdmann, podczas swojej prezentacji pt. „Wpływ pola geomagnetycznego na powstanie i ewolucje życia na ziemi" (26.11.2012r.) miała okazję przedstawić nam ten i wiele innych przykładów na to, że Nasze życie jest zależne od (nie do końca jeszcze poznanego) fenomenu pola magnetycznego Ziemi. Powstanie, zanik lub zmiana tego pola może mieć ogromny wpływ na istnienie gatunków na naszej planecie, także na życie nas - ludzi.

Seminarium Weroniki było niepowtarzalną okazją do zdobycia wyjątkowej wiedzy, która nie koniecznie znajduje się w programie nauczania, a niewątpliwie potrafi zafascynować.

Geoinspiracje z prof. Stankowskim

Cykl wykładów pod hasłem Geoinspiracje powstał, aby nawzajem inspirować się swoim geologicznymi pasjami. W tym roku chcemy kontynuować spotkania z ludźmi nauki, którzy mogą podzielić się z nami swoimi (geo)inspiracjami.

W poniedziałek 19 listopada Naszym gościem był prof. dr hab. Wojciech Stankowski z Zakładu Geologii Środowiskowej IG UAM. Pan profesor opowiedział Nam o swoich doświadczeniach z pracy geologa w różnych rejonach świata. W swoim wykładzie „Holocen w świetle wybranych danych od Spitsbergenu po Sudan” przedstawił możliwe do zaobserwowania skutki zmiany temperaturowo-wilgotnościowych na przestrzeni ostatnich 10 tysięcy lat. Dowiedzieliśmy się także jak klimat bezpośrednio oddziaływał na fazy rozwoju wielkich cywilizacji. Wystąpienie pana profesora zostało ciepło przyjęte przez zgromadzonych studentów i zapoczątkowało ciekawą dyskusję nt. problematyki efektu cieplarnianego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i już teraz zapraszamy na grudniową odsłonę Geoinspiracji.

Geologiczny Kampus Integracyjny

Jesienna Edycja Geologicznego Kampusu Integracyjnego Jeziory 2012 już za nami! W dniach 16-18.11.2012r. silnie zmobilizowana do działania grupa członków Koła wyruszyła na podbój Wielkopolskiego Parku Narodowego, a konkretnie Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach. To właśnie tam odbył się nasz kampus. Mieliśmy okazję do wymiany poglądów i doświadczeń oraz poznania siebie nawzajem. Podczas sprzyjającej sobotniej pogody wybraliśmy się na wycieczkę nad Jezioro Góreckie, wokół którego analizowaliśmy rzeźbę polodowcową. Wieczorem zaś uczestniczyliśmy w seansie filmowym poświęconym początkom życia na Ziemi. Następnie toczyły się długie debaty... :)

Weekend pełen emocji i uśmiechu, spędzony w zgranym zespole - tak podsumowałbym ten wyjazd jednym zdaniem.
Zapraszamy na kolejną edycję Kampusu!

III Rajd Mineralogiczny do Dymaczewa Starego

17 listopada o godzinie 10:30 rozpoczął się III Rajd Mineralogiczny do Dymaczewa Starego, organizowany przez Koło Naukowe Geologów UAM. Na miejscu startu, na dworcu kolejowym w Mosinie, stawiły się 3 osoby - członek Koła Krzysztof Lichota i dwie członkinie Studenckiego Koła Naukowego Paleontologów - Weronika i Kalina Kulikowskie.

W drodze do Dymaczewa członkowie rajdu zwiedzili Mosinę, odwiedzając jej rynek i idąc biegiem Kanału Mosińskiego. Zwróciliśmy także uwagę na często występujące znaki - "Uwaga teren wodonośny". Do Dymaczewa Starego doszliśmy około godziny 12. Na miejscu Krzysiek wprowadził innych w zagadnienia genezy formacji iłów poznańskich i pokazał co i jak wydobywać. Krótko po tym przystąpiliśmy do eksploracji stanowiska. Znaleźliśmy wiele kryształów gipsu, oglądaliśmy szczotki gipsowe na powierzchniach konkrecji kalcytowych i zdobyliśmy hematyt. Rajd zakończył się około godziny 14:30. Każdy z członków rajdu wrócił do domu szczęśliwy i wzbogacony o nowe minerały do kolekcji.

Wyjazd do KWB Bełchatów

W piątek 16 listopada, mimo wczesnej pory (bo aż o 4 nad ranem) piątka studentów - członków Koła Naukowego Geologów UAM wyruszyła w kierunku północnej części województwa łódzkiego. Tego dnia Igor, Iza, Mikołaj, Sławek i Szymon, na zaproszenie organizatora - Studenckiego Koła Naukowego Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego, mieli okazję wziąć udział w badaniach terenowych na terenie Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie.

Po przywitaniu w siedzibie dyrekcji kopalni, czyli budynku „Pentagon”, wraz z grupą studentów z Wrocławia i Sosnowca (SKN Hydrogeologów AQUA) wysłuchaliśmy wykładów dot. geologii, zasobów i wydobycia, warunków hydrogeologicznych oraz problemów geotechnicznych na obszarze kopalni, które przygotowali dla nas geolodzy zatrudnieni w PGE Górnictwo i Energetyka. Następnie wraz z pracownikiem działu geologicznego – p. Jackiem Kucharskim udaliśmy na teren odkrywki Szczerców, gdzie mogliśmy dokładniej przeanalizować budowę geologiczną obszaru i zapoznać się ze sposobem eksploatacji węgla.

Bełchatowska kopalnia jako największe tego typu przedsięwzięcie zrobiła na nas niewątpliwe wrażenie. Stojąc na dnie wykopu znajdowaliśmy się ok. 100 metrów pod poziomem morza, 300 m pod powierzchnią terenu. Na miejscu zapoznaliśmy się z poziomem nadkładu piaszczysto-ilastego, poziomem węglowym (gdzie mogliśmy podziwiać m.in. ciekawą tektonikę pokładów węgla brunatnego) oraz zwałowiskiem wewnętrznym odkrywki. Mimo gorących prób odnalezienia bełchatowskich bursztynów zdeponowanych w osadach czwartorzędowych, członkowie Koła musieli zadowolić się próbkami węgla brunatnego i iłów zielonych.

Wizyta zakończyła się na tarasie widokowym przy wyłaniającym się z mgły polem Bełchatów.Po powrocie do „Pentagonu” i umyciu wraz z górnikami brudnych butów nie pozostało nam nic innego jak pozostawić w oddali kominy Elektrowni Bełchatów i wyruszyć w długą drogę powrotną do Poznania.

Składamy gorące podziękowania Studenckiemu Kołu Naukowemu Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego za zaproszenie nas do wzięcia udziału w wyjeździe.

Warsztaty geologiczne dla podopiecznych Instytutu Małego Dziecka w Poznaniu

Geologia może zafascynować rownież najmłodszych. Przekonali się o tym członkowie naszego Koła - Iza Czarnecka, Ewelina Krzyżak i Sławek Żabierek, którzy 15 listopada na zaproszenie Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu poprowadzili warsztaty geologiczne z ich wychowankami.

Niełatwym zadaniem było odpowiedzieć na nurtujące dzieci pytania: czy kamienie mogą spadać z nieba? W jaki sposób kryształy robią się kolorowe? I czy ludzie mogą zamienić się w kamień? Oglądanie zebranych przez uczestników okazów było natomiast powodem do żywych dyskusji. Mogliśmy przekonać się jak bardzo geologia może rozbudzić wyobraźnię najmłodszych i jak interesująca może być nauka przez zabawę.

Warsztaty geologiczne były pierwszym etapem naszej współpracy z Instytutem Małego Dziecka - już w najbliższym czasie grupa maluchów odwiedzi nas w Instytucie Geologii. Czekamy z niecierpliwością!

II Sesja Ogólnopolska "Geologia Inżynierska - problematyka odwodnień w budownictwie i górnictwie

Współpraca ze Studenckim Kołem Naukowym Geologów Uniwersytetu Wrocławskiego zaowocowała ostatnio udziałem członków Naszego Koła: Marii Baranowskiej, Izabelli Czarneckiej i Sławomira Żabierka w zorganizowanej przez wspomniane koło II Ogólnopolskiej Sesji "Geologia Inżynierska - Problematyka odwodnień w budownictwie i górnictwie".

Podczas sesji referatowej kol. Iza przedstawiła prezentację pt. "Kopalnia odkrywkowa w Bełchatowie. Bilans wodny rzeki Widawki", która została przyjęta z powszechnym uznaniem. Sesja była ciekawym doświadczeniem, które mogło zainteresować osoby, na co dzień nie zajmujące się problematyką hydrogeologii i geologii inżynierskiej.

Mamy nadzieję, że podjęta współpraca owocować będzie w przyszłości i wspólnie z SKNG Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizujemy wiele ciekawych wydarzeń, o których na bieżąco będziemy informować