II Polski Kongres Geologiczny - "Geologia Jedna?!"

"Geologia jedna?!" to hasło, które przyświecało uczestnikom II Polskiego Kongresu Geologicznego zorganizowanego przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Geologiczne. Między siedemnastym a dziewiętnastym września, najwybitniejsi polscy geolodzy zastanawiali się nad problemem ujednolicenia spojrzenia na geologię przez różne ośrodki badawcze.

W tym celu odbyło się kilkadziesiąt wystąpień w pięciu blokach, podsumowujących dorobek geologów z całej Polski. Tematyka wystąpień obejmowała zarówno problemy bezpieczeństwa surowcowego, geozagrożeń, geologii strukturalnej, historycznej, hydrogeologii i geologii inżynierskiej. Dodatkowym blokiem była "Młoda geologia" gdzie także studenci geologii mogli zmierzyć się z kongresowym wystąpieniem i opowiedzieć o swoich dokonaniach.

Studenci z naszego koła: Iza Czarnecka oraz Sławek Żabierek, także podjęli to wyzwanie i zaprezentowali, w krótkiej wizytówce, dokonania i plany Naszego Koła. Dyskusjom, które bujnie rozwijały się po prezentacjach (zarówno studentów jak i "dojrzałych" geologów), sprzyjały także kameralne spotkania w przerwach oraz uroczysta kolacja w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego.

II Polski Kongres Geologiczny był wspaniałą okazją do zdobycia wiedzy, poznania nowych osób oraz nawiązania licznych kontaktów i współpracy z geologami z całego kraju.

Wymiana Studencka "Poznań - Irkuck 2012"

W tym roku, pięcioro śmiałych i żądnych przygód studentów Instytutu Geologii wzięło udział w wymianie studenckiej zorganizowanej na mocy porozumienia podpisanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Uniwersytetem Państwowym w Irkucku.

Udział w ponad 3-tygodniowej wyprawie wzięły następujące osoby: Monika Szokaluk, Natalia Judkowiak, Paulina Rój, Weronika Erdmann i Artur Bartos, które wraz z dr Agatą Duczmal-Czernikiewicz, intensywnie eksplorowały bogactwa dalekiej Syberii, odkrywając nie tylko niesamowitą geologię, ale poznając równocześnie wspaniałą kulturę i obyczaje miejscowej ludności.

Obecnie wymiana studencka wchodzi w fazę drugą, kiedy to w październiku przyjedzie do nas grupa studentów z Irkucka. Więcej informacji wkrótce.

Warsztaty dla XIV LO w Poznaniu

W poniedziałek, 28 maja, członkowie naszego koła na zaproszenie XIV LO im. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu, przeprowadzili warsztaty petrograficzne dla uczniów kilku klas pierwszych. Warsztaty miały na celu zapoznanie zainteresowanych z podstawami makroskopowego rozpoznawania skał oraz przybliżenie ich klasyfikacji. Poza możliwością poznania podstaw petrografii, uczniowie mieli okazję zobaczyć na własne oczy, dotknąć a nawet. zjeść (sic!) omawiane skały.

Warsztaty dla XIV LO były także ostatnimi w tym roku szkolnym zajęciami organizowanymi w ramach projektu "Geologia w Szkole!". Następne warsztaty już od września!

Wizyta prof. Kozerskiego

7 maja 2012 r., na zaproszenie sekcji hydrogeologicznej Koła Naukowego Geologów UAM, gościem naszego Instytutu był prof. dr hab. inż. Bohdan Kozerski, wybitny polski hydrogeolog, obecnie pracownik Uniwersytetu Gdańskiego. Nasz Gość przygotował dla dwa krótkie wykłady poświęcone historii hydrogeologii w Polsce oraz problematyce gdańskiego systemu wodonośnego.

Spotkanie okazało się bardzo interesujące i wyczekiwane, o czym świadczyć może chociażby imponująca liczba ponad 100 uczestników. Serdecznie dziękujemy panu profesorowi za wizytę!

3rd Students International Geological Conference

W ostatni weekend kwietnia trójka członków Koła Naukowego Geologów: Iza Czarnecka, Sławek Żabierek oraz Paweł Owczarek (reprezentujący również Studenckie Koło Naukowe Paleontologów UAM) miało okazję wziąć udział we lwowskiej 3rd Students International Geological Conference, organizowanej przez studentów i pracowników Uniwersytetu im. Iwana Franko we Lwowie.

Głównym punktem konferencji były sesje seminaryjne i posterowe studentów geologii z całego świata. Również nasi reprezentanci mogli pochwalić się swoją pracą, prezentując postery: Comparison of isotope record (?13C and ?18O) of Younger Dryas in carbonate sediments from selected lakes in Poland (Sławomir Żabierek) oraz Molecular Paleobiology of Tyrannosaurus Rex (Paweł Owczarek).

Uczestnictwo w konferencji było nie tylko okazją do zdobycia wiedzy, ale także do wspaniałej zabawy w międzynarodowym towarzystwie. W przyszłym roku spotkajmy się w Czechach!>

Nowy Zarząd KNG UAM

Dnia 11.04.2012 odbyły się wybory do zarządu Koła Naukowego Geologów UAM. Walne zebranie członków KNG UAM wybrało nowy zarząd w składzie:

Prezes: Sławomir Żabierek
Wiceprezes: Szymon Belzyt
Sekretarz: Izabella Czarnecka
Skarbnik: Paulina Rój

Poprzedniemu zarządowi serdecznie dziękujemy za pracę włożoną w działalność Naszego Koła.
Powodzenia!

(protokół komisji wyborczej)

GeoInspiracje - prof. Mirosław Makohonienko

Jak co miesiąc, także w kwietniu (18.04.2012) odbyły się Geoinspiracje! Tym razem naszym gościem był archeolog, geograf i geolog - prof. Mirosław Makohonienko.

Przedmiotem wykładu była era antropogeniczna - czyli to jak ludzie wpływają na kształtowanie się powierzchni ziemi i jakie geologiczne ślady pozostawione przez współczesnych będą badać geologowie za miliony lat.

Przedyskutowany został także bardzo popularny ostatnimi czasy temat wpływu człowieka na efekt cieplarniany oraz jego skutki dla ludzkości. Prof. Makohonienko wyczerpująco odpowiedział na nasze pytania co utwierdziło uczestników w przekonaniu, że kolejne Geoinspiracje można uznać za udane!

V Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne GEOSFERA 2012

W dniach 13-17 kwietnia br. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły się V Ogólnopolskie Warsztaty Geofizyczne GEOSFERA 2012, których organizatorami było Koło Naukowe Geofizyków AGH GEOFON oraz Koło Naukowe Geologów UAM.

Geosfera to spotkanie studentów geofizyki i pokrewnych dziedzin nauki. Jest to doskonała okazja do integracji środowiska, wymiany doświadczeń, poszerzenia swojej wiedzy z zakresu geofizyki oraz kontaktu z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami. Tegoroczna edycja poświęcona była poszukiwaniom niekonwencjonalnych złóż węglowodorów i udział wzięło w niej 90 studentów z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczestnicy warsztatów brali udział w kursach prowadzonych przez Geofizykę Kraków, Geofizykę Toruń, Julifield LLC oraz Przedsiębiorstwo Badań Geofizycznych. W kolejnym dniu odbyła się sesja referatowa, podczas której zaprezentowane zostały rezultaty projektów badawczych prowadzonych przez uczestników warsztatów. Ponadto studenci zmagali się w terenie z przygotowanymi dla nich zadaniami z zakresu geofizyki i geologii, a w ramach zajęć praktycznych uczestniczyli w badaniach geoelektrycznych (dzięki PBG), grawimetrycznych oraz georadarowych (dzięki AGH), które odbywały się w poznańskim parku Cytadela.

Warsztaty zostały wsparte m.in. przez następujące podmioty:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • American Association of Petroleum Geologists
  • European Association of Geoscientists & Engineers
  • Aurelian Oil & Gas
  • EKOID
  • Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  • Studencka Rada Miasta Poznania

XV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki

28 marca 2012 r. Instytut Geologii po raz kolejny otworzył swoje sale dla ciekawych świata i naukowych odkryć uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. W ramach XV Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki członkowie Koła Naukowego Geologów UAM i Studenckiego Koła Naukowego Paleontologów po raz kolejny przygotowali szereg interesujących warsztatów, do których zaprosili dzieci i młodzież.

Zainteresowani paleontologią poznać mogli "Sekrety dawnych żyjątek" i najciekawsze skamieniałości z kolekcji Instytutu Geologii UAM. W ramach "Pojedynków Gigantów" uczestnicy warsztatu zdobyli podstawową wiedzę o dinozaurach i wspólnie stworzyli mezozoiczny las ery dinozaurów. Inni uczniowie mogli poczuć się jak "Hydro-detektywi" i wspólnie z sympatycznymi prowadzącymi narysować swoje pierwsze przekroje hydrogeologiczne. Najmłodsi mieli również okazję wspólnie pobawić się w "Geopuzzle", które w łatwy i przyjemny sposób pokazały im kim tak naprawdę jest geolog.

Chętni uczniowie, wspierani przez starszych kolegów, mogli dostrzec "Magię ukrytą w minerałach", ucząc się rozpoznawać i obserwować podstawowe własności minerałów. "Świat minerałów" mogli poznać także Ci, którzy zaproszeni zostali na wycieczkę do Muzeum Ziemi. "Mikroskopowy świat skał" zachwycił natomiast uczniów, którzy wzięli udział w warsztatach petrologicznych. "Dotknięcia kosmosu" doświadczyli uczestnicy meteorytowej prelekcji i wycieczki do Rezerwatu Meteorytu Morasko. Z kolei warsztaty "Daj się wkręcić" i "Grunt to.. geologia!" były okazją do wspólnej pracy w terenie oraz zapoznania się z laboratoryjnymi metodami badań pobranych próbek.

Młodzież miała także okazję dowiedzieć się "Jak zostać szejkiem naftowym" i zamienić się w zespół prawdziwych naftowców, by wspólnie poszukiwać złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, także tego z łupków. Warsztat "Podróż do wnętrza Ziemi", czyli co wiemy o geologii dzięki geofizyce otworowej pokazał uczniom jak łatwa, miła i ciekawa potrafi być (tak przerażająca w nazwie) geofizyka. W ramach "I Ty możesz zostać hydrogeologiem" uczniowie mogli poczuć się jak prawdziwi... hydrogeolodzy badając podstawowe właściwości fizyczne wody i dokonując pomiaru zwierciadła wody. W wolnej chwili chętni mogli podziwiać prace prezentowane podczas wystawy "Paleosztuka".

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim i zapraszamy za rok!

Warsztaty dla szkół ponadgimnazjalnych w Sztumie i Wałczu

We wtorek 28 lutego oraz w piątek 2 marca 2012 członkowie Koła Naukowego Geologów UAM - Paweł Ryder, Szymon Belzyt i Emilian Murawski odwiedzili dwie szkoły ponadgimnazjalne - Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Wałczu (woj. zachodniopomorskie) i Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie (woj. pomorskie).

Celem wizyty była promocja Instytutu Geologii oraz przestawienie zakresu zainteresowań nauk geologicznych. Główną częścią warsztatów był krótki wykład, podczas którego uczestnicy dowiedzieli się m.in. co to są węglowodory, czym różnią się konwencjonalne formy występowania gazu i ropy naftowej od niekonwencjonalnych, jak powstawały polskie złoża gazu łupkowego, jakie metody stosowane są przy ich wydobyciu oraz jaki wpływ wywiera na środowisko eksploatacja.

Uczniowie obejrzeli również próbki skał oraz wzięli udział w krótkich warsztatach mineralogiczno - petrologicznych. Prowadzący w obu szkołach spotkali się z ciepłym przyjęciem. Warsztaty wzbudziły spore zainteresowanie wśród uczniów, a nauczyciele wyrazili chęć dalszej współpracy. Zdjęcia z warsztatów do obejrzenia w galerii.

II Kopernikańskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych

W dniach 9-11 marca br. w Toruniu odbyła się I ogólnopolska edycja II Kopernikańskiego Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych. W jego ramach odbyły się bardzo interesujące wykłady gości, liczne prelekcje studenckie oraz dwie sesje posterowe - wszystko podzielone na trzy bloki tematyczne: biologiczno-biotechnologiczny, chemiczno-fizyczno-astronomiczny oraz geograficzno-ekologiczny.

W ramach ostatniego z nich Iza Czarnecka, reprezentująca nasze Koło, przedstawiła poster pt. "Geologicznie o Gazociągu Północnym", który wzbudził niemałe zainteresowanie wśród uczestników sympozjum. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, więcej członków KNG weźmie udział w tym przedsięwzięciu! Więcej informacji na stronie organizatora.

Drzwi Otwarte WNGiG

W dniu 11 marca 2012r. odbyły się Drzwi Otwarte na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Kierunek geologia zainteresowanym osobom przedstawili dr Rafał Ratajczak (pełnomocnik IG UAM ds. promocji) oraz Małgorzata Juszczak i Filip Bielicki (Koło Naukowe Geologów UAM).

Krótko scharakteryzowano studia geologiczne i warunki przyjęcia, a następnie zaprezentowano możliwości czekające na przyszłych studentów - m.in. działalność kół naukowych oraz perspektywy zawodowe. Na koniec potencjalni geożacy mogli zwiedzić budynek Instytutu Geologii i porozmawiać ze studentami.

Geoinspiracje z prof. Przybyłkiem

Nowy miesiąc rozpoczęliśmy kolejnym spotkaniem z cyklu Geoinspiracje. Tym razem naszym gościem był prof. Jan Przybyłek - wybitny hydrogeolog, pracownik naszego Instytutu, nie od zawsze jednak z nim związany. I właśnie ta część jego pracy niezwiązana z uniwersytetem była przedmiotem fascynującej opowieści przytoczonej przez profesora.

Usłyszeliśmy o wyjątkowym i bardzo rzadko spotykanym na pustyniach zjawisku - powodzi na Saharze. Poza porywającą powieścią o tym jak w jednym z najbardziej suchych miejsc na ziemi woda może tworzyć ogromne rzeki, niszczące wszystko na swej drodze, usłyszeliśmy także o codzienności hydrogeologa na pustyni. Prof. Przybyłek opowiedział o tym jak radzić sobie z dala od cywilizowanych laboratoriów, jak określić wydatek studni przy pomocy wielbłądów oraz jakie rośliny wskazują lokalizację zdatnej do picia wody.

Panu profesorowi serdecznie dziękujemy, jednocześnie zapowiadając że już w kwietniu czekają nas kolejne, niemniej ciekawe Geoinspiracje!

Warsztaty dla uczniów II LO w Koninie

W piątek, 13 - tego stycznia 2012 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. K. K. Baczyńskiego w Koninie, członkowie Koła Naukowego Geologów UAM (Sławomir Żabierek i Filip Bielicki) poprowadzili warsztaty geologiczne dla uczniów. Celem zajęć była promocja Instytutu Geologii UAM oraz studiów geologicznych, wyjaśnienie czym zajmuje się geologia oraz przedstawienie perspektyw zawodowych.

W dalszej części uczniowie uczestniczyli w zajęciach dotyczących węgla brunatnego. Dowiedzieli się jak powstaje węgiel, jak i po co się go eksploatuje oraz jakie perspektywy ze sobą niesie. Uczniowie mogli obejrzeć również próbki skał związanych z tym zagadnieniem. Poza tematyką związaną z węglem brunatnym uczniowie mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat ropy naftowej i gazu ziemnego. Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę o podstawach geologii naftowej, m.in. o tym jak powstają nagromadzenia tych kopalin oraz jak przebiegają ich poszukiwania i eksploatacja. Wyjaśniono również wątpliwości dotyczące niekonwencjonalnych złóż węglowodorów. Zaprezentowano również próbki skał zbiornikowych, macierzystych i uszczelniających.

Geoinspiracje z prof. Muszyńskim

11.01.2012 r. kolejny raz spotkaliśmy się na wykładzie z cyklu GeoInspiracje.

Prof. Andrzej Muszyński, na zaproszenie naszego Koła, opowiedział nam o studenckiej wyprawie na Islandię, w której brał udział w 1981 roku. Mieliśmy szansę poznać nie tylko geologię wyspy zobrazowaną wieloma zdjęciami, ale także liczne ciekawostki i wspomnienia profesora z wizyty w kraju, którego mieszkańcy cenią sobie Polskę m.in. za słodycze :) Spotkanie zakończyło się krótką refleksją na temat sensu życia i odnalezienia się w naszym naukowym świecie, czego podsumowaniem był wiersz, który na koniec spotkania przeczytał nam sam Profesor. Dziękujemy!

Warsztaty geologiczne dla uczniów z Biedruska

Dzisiejszym rankiem do Naszego Instytutu zawitali najmłodsi kandydaci na przyszłych geologów. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Biedrusku wspólnie z opiekunami wzięli udział w serii warsztatów przygotowanych przez członków KNG UAM oraz SKNP UAM.

Przez trzy godziny wspólnie poznawali tajniki mineralogii, petrografii oraz paleontologii. Zainteresowani ciekawostkami dotyczącymi geologii, zgłębiali jej sekrety i zaskakiwali swoją ogromną wiedzą.

Relacja z "GeoEskapad"

W dniu 14 grudnia 2011r. mieliśmy po raz kolejny okazję uczestniczyć w prelekcji "GeoEskapady", którą przygotowali nasi koledzy: Artur Bartos i Adam Habdas (obaj II SUM GSP). Chłopaki przedstawili nam podsumowanie swoich wypraw mineralogicznych, opowiedzieli m.in. o ciekawych lokalizacjach, zaprezentowali fotografie, a także wytłumaczyli trudności związane z organizacją swoich wyjazdów.

Po prelekcji nastąpiło oficjalne otwarcie nowej ekspozycji minerałów, skał oraz skamieniałości, które można oglądać obok sali nr 11 w IG UAM. Zdjęcia z wydarzenia do obejrzenia w galerii.